Witamy!

    Pragnąc przybliżyć Państwu istotę naszych usług proponujemy postawić sobie dwa pytania:

Ile paliwa (energii) rocznie zużywa nasz budynek – dom, mieszkanie?
Ile kosztuje nas jego użytkowanie – ogrzewanie, chłodzenie, wentylacja?


    Najczęściej nie zdajemy sobie sprawy ile energii zużywa nasz budynek, pochylając się nad rachunkami za jego eksploatacje, przyjmujemy je nie zastanawiając się czy i jak można by je ograniczyć a jednocześnie podnieść komfort zamieszkania i użytkowania.

    Wychodząc Państwu z pomocą w odpowiedzi na te pytania, oferujemy usługi związane z oceną energetyczną budynku/lokalu – opracowując świadectwa charakterystyki energetycznej oraz audyty energetyczne – opracowania niezbędne do przeprowadzenia optymalnej termomodernizacji budynków.

    Idea oceny energetycznej budynków zapoczątkowana została w krajach zachodniej europy, a formalnym wyrazem tego stała się Dyrektywa Unii Europejskiej – Dyrektywa 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy.

    Głównym celem Dyrektywy EPBD (Energy Performance of Buildings Directive) jest budowanie świadomości społecznej w zakresie możliwości poprawy własnych warunków mieszkaniowych oraz znacznego ograniczenia kosztów związanych z eksploatacją budynków w których mieszkamy i pracujemy. Zgodnie z intencją Dyrektywa ma również stanowić, jeden z filarów polityki energetycznej krajów członkowskich UE, bowiem potencjał jaki drzemie w efektywności energetycznej, np. w Polsce, jest ogromny – 40% ogólnie pojętej energii (gaz ziemny, węgiel kamienny, ropa naftowa, itd.) zużywamy na cele socjalno-bytowe. Zgodnie z istniejącymi opracowaniami ograniczenie zużycia już o 20% może znacznie wpłynąć na zapotrzebowanie tych strategicznych surowców energetycznych.WitamyAudytŚwiadectwa energetyczneKontakt
webdesign by: pixeldreams.pl